Български лев - BGN
GlamourGsmZone
GlamourGsmZone

0 продукт(и) - 0,00 лв.

Добавен продукт (и)

Няма избрани продукти в количката.
  1. Начало
  2. Декларацията за поверителност

Декларация за поверителност

Моля, прочетете Декларацията за поверителност внимателно. При посещаване и използване на нашия интернет сайт, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбирате и се съгласявате с условията в тази Декларация за поверителност и условията за ползване на интернет сайта. Ако не сте съгласни с тези условия и/или Декларацията за поверителност, моля, излезте от тази страница и не използвайте услугите, предоставяни от интернет сайта.

1. Промени в декларацията за поверителност

glamourgsmzone.com си запазва правото да допълва и/или променя условията в настоящата Декларация за поверителност по всяко време. При такова действие, направените промени ще бъдат показани на главната страница, или на друго подходящо място, видимо за всички потребители и/или ще изпратим уведомителен e-mail до всички регистрирани потребители, за да се запознаят с тях.

2. Видове събирана информация, използване и обработване.

2.1. Когато посещавате нашия интернет сайт (https://www.glamourgsmzone.com), сървърите ни записват и анализират техническите данни за Вашия достъп като IP адрес, предоставян от Вашия интернет доставчик, информация за интернет браузъра, който използвате, интернет сайта, от който ни посещавате, включително датата и часа на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни единствено и само за анализ и за установяване на всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок, както и евентуалното им отстраняване.

2.2. Когато потребителят попълва регистрационната форма, ние показваме задължителния или доброволен характер на изискваните данни, както и последиците от отказа на предоставянето им. С предоставянето на тези данни, Вие изразявате съгласие информацията да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

3. Оповестяване на събраната информация.

Ние не споделяме, не публикуваме, не продаваме и не отдаваме събраната информация при никакви условия на трети лица с изключение на упоменатите изрично по-долу :

3.1. Запазваме правото си да използваме събраната информация при нужда, за своя защита или обоснована от закона защита на трети лица, когато тази информация е необходима. Ограничението на оповестяване на събраната информация не се прилага в случаите, когато потребителят, респективно трети лица, с негова помощ, извършват злоумишлени действия по смисъла на Общите условия или нарушават права и/или законни интереси на трети лица. В тези случаи, https://www.glamourgsmzone.com има правото да предостави личната информация за потребителя на компетентните държавни органи, съгласно действащото законодателство.

3.2. Личната информация за потребителя не се разкрива на трети лица /физически или юридически, държавни органи и други/, освен в следните случаи:

 

3.2.1. Информацията е изисквана от длъжностни лица или държавни органи, които имат правомощията според действащото законодателство да изискват и/или събират такава информация, като спазват законово установените процедури.

3.2.2. Когато е налице изричното съгласие на потребителя /при регистрацията му или на по-късен етап/.

3.2.3. Други случаи, посочени в закона.

4. Информация, изменение и изтриване на лични данни.

4.1. Потребителят има право да направи запитване в писмена форма относно това, кои от неговите данни са били записани, ако изобщо има такива. В отговор на такова запитване ще бъде изпратена съответната информация. Потребителят може да се свърже с нас по всяко време, за да бъдат коригирани или изтрити определени данни, като изтриването на някои от тези данни ще означава невъзможност за използване на някои от услугите, предоставяни от сайта.

4.2. Потребителят има право да бъде уведомен, преди личните данни да бъдат предоставени за пръв път на трети лица или когато се използват от тяхно име за целите на директния маркетинг, като бъде предоставена възможност да възрази срещу такова използване.

5. Защита на информацията

glamourgsmzone.com предприема съответните мерки и стъпки за сигурност, за да предотврати неупълномощен достъп или неупълномощено изменение, разкриване или унищожаване на данни. Достъпът до информацията е ограничен до служителите, на които им е необходима тази информация за привеждането в действие, развитието или подобряването на услугите ни. Тези лица са обвързани със задължения за спазване на поверителността на събираната информация.

6. „Бисквитки“ (Cookies)

В някои секции на https://www.glamourgsmzone.com се използват cookies, малки файлове, съдържащи низ от знаци, чрез които еднозначно идентифицираме Вашия браузър. Използваме „бисквитките“, за да подобрим качеството на услугите си, включително за съхраняване на предпочитанията на потребителите. Cookies не са вируси и следователно не представляват каквато и да било заплаха за Вашия компютър. В менюто "Помощ" на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който Вашият браузър приема или отхвърля нови cookies или начинът, по който Ви съобщава кога получавате нова cookie, без значение кое считате за по-удачно.

 

Списък с "бисквитките", които системата използва и тяхното описание.

 

CART За асоцииране с Вашата количка за пазаруване.

CATEGORY_INFO Информация за категориите, която позволява по-бързото зареждане на страниците.

COMPARE Елементите, които са в списъка "Сравнение на продукти".

CURRENCY Вашата предпочитана валута

CUSTOMER Криптирана версия на клиентския номер.

CUSTOMER_AUTH Индикатор, дали в момента сте в магазина.

CUSTOMER_INFO Криптирана версия на клиентската Ви група.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS ID на клиентският сегмент

EXTERNAL_NO_CACHE Флаг, който показва дали кеширането е деактивирано, или не.

FRONTEND ID на Вашата сесия.

GUEST-VIEW Дава възможност на гостите да редактират своите поръчки.

LAST_CATEGORY Последната категория, която сте посетили.

LAST_PRODUCT Най-новият продукт, който сте посетили.

NEWMESSAGE Показва, дали е било получено ново съобщение.

NO_CACHE Показва, дали е позволено да се използва кеш.

PERSISTENT_SHOPPING_CART Линк към информация за количката и разглеждане на историята, ако сте поискали това в сайта.

POLL ID -то на последната анкета, в която сте гласували.

POLLN Информация за анкетите, в които сте гласували.

RECENTLYCOMPARED Последният продукт, който сте сравнявали.

STF Информация за продукти, които са изпратени по ел.поща на приятели.

STORE Изгледът на магазина и езика, който сте избрали.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Показва дали сте позволили използването на бисквитки.

VIEWED_PRODUCT_IDS Продуктът, който последно сте посетили.

WISHLIST Криптиран списък на продуктите, добавен към "желани продукти".

WISHLIST_CNT Броят на елементите в списъка "желани продукти".

 

За всякакви въпроси, свързани с дейността в сайта, моля, не се колебайте да се свържете с нас. 

Екипът на glamourgsmzone.com